Ανακοινώσεις

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εταιρικής χρήσης 2021 (1/1/2021 – 31/12/2021)

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ δημοσιοποιεί της ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 25ης εταιρικής χρήσης 2021 (1/1/2021-31/12/2021). Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση συμμετοχής σε θεατρικά επιμορφωτικά εργαστήρια

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην υλοποίηση του σχεδίου διατοπικής συνεργασίας «Νήσων Περίπλους», διοργανώνει δύο θεατρικά επιμορφωτικά εργαστήρια με τίτλο «Η Αγωγή του Λόγου» στα οποία μπορούν να συμμετάσχουν μέλη θεατρικών ομάδων...

Διαβάστε Περισσότερα

Επαναληπτική πρόσκληση για σύναψη μίσθωσης έργου με ένα Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου (οδός Αργυροπούλου 3) ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) διάρκειας μέχρι τις 31-12-2023 με ένα άτομο ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού ΠΕ για την υλοποίηση του...

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση πινάκων αξιολόγησης και κατάταξης αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Λασιθίου

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ, ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑλΘ 2014-2020 για την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Λασιθίου, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν από δυνητικούς δικαιούχους στο πλαίσιο της...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση ενημερωτικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για ιδιωτικές επενδύσεις για τις αλιευτικές περιοχές στο Ν. Λασιθίου

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων για ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών στο Νομό Λασιθίου, στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, διοργανώνει...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών στο Νομό Λασιθίου.

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε.ΟΤΑ, ως Ενδιάμεσος Φορέας του Ε.Π. «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020», δημοσιοποιεί πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών στο Νομό Λασιθίου. Αναλυτική πρόσκληση υποβολής...

Διαβάστε Περισσότερα

Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Ν. Λασιθίου – Οδηγός υλοποίησης έργων

Η ΟΤΔ Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ με σκοπό την ενημέρωση των δικαιούχων σχετικά με τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων δημόσιου χαρακτήρα (Υποδράσεις 19.2.4.2, 19.2.4.3, 19.2.4.4, 19.2.4.5 και 19.2.6.1) και ιδιωτικού χαρακτήρα (Υποδράσεις 19.2.2.2, 19.2.2.3,...

Διαβάστε Περισσότερα

Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων με τίτλο “Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών” στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020

Με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) παρατείνεται η καταληκτική προθεσμία υποβολής προτάσεων μέχρι τη Τρίτη 18 Μαΐου 2021 και ώρα 16:00. Νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων (Α.Π. 104/16-4-2021) Ο Ενημερωτικός Οδηγός Πρόσκλησης και τα συνημμένα αρχεία...

Διαβάστε Περισσότερα

2η πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο “Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών” στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Λασιθίου,η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ, ως Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2014-2020, καλεί του φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών...

Διαβάστε Περισσότερα

Ένταξη πράξης στο Ε.Π. “Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020”

Με την υπ' αριθ. πρωτ. 403/3-12-2020 Απόφαση Ένταξης Πράξης εντάχθηκε στο Ε.Π. "Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020" στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Λασιθίου η πράξη με τίτλο: "Βελτίωση της πρόσβασης και αισθητική αναβάθμιση της διαδρομής στην...

Διαβάστε Περισσότερα

Πίνακας τελικής αξιολόγησης και κατάταξης αιτήσεων στήριξης (δημόσια έργα) του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Λασιθίου – Υποδράση 19.2.4.5

Μετά από: α) την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης συμπεριλαμβανομένης και της εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών, β) την έγκριση της ανακατανομής πόρων με τη μεταφορά αδιάθετων ποσών δημόσιας δαπάνης μεταξύ των Υποδράσεων του τοπικού προγράμματος, γ) την έγκριση...

Διαβάστε Περισσότερα

Πίνακες τελικής αξιολόγησης και κατάταξης αιτήσεων στήριξης (δημόσια έργα) του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Λασιθίου – Υποδράσεις 19.2.4.2, 19.2.4.3, 19.2.4.4 ΚΑΙ 19.2.6.1

Μετά από: α) την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης συμπεριλαμβανομένης και της εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών, β) την έγκριση της ανακατανομής πόρων με τη μεταφορά αδιάθετων ποσών δημόσιας δαπάνης μεταξύ των Υποδράσεων του τοπικού προγράμματος, η Επιτροπή...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο “Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών” στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Λασιθίου, η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ, ως Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2014-2020, καλεί τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω...

Διαβάστε Περισσότερα

Πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης αιτήσεων στήριξης (δημόσια έργα) τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Λασιθίου

Η ΟΤΔ Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ δημοσιοποιεί τον προσωρινό πίνακα αποτελεσμάτων αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων (για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα) στο Υπομέτρο 19.2 του τοπικού προγράμματος...

Διαβάστε Περισσότερα

Υποβολή προτάσεων για ιδιωτικά έργα στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Λασιθίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΛΑΣΙΘΙΟΥ Στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων (για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα) στο Υπομέτρο 19.2 του τοπικού...

Διαβάστε Περισσότερα