Ανακοινώσεις

Διοργάνωση θεατρικού επιμορφωτικού εργαστηρίου με τίτλο “Η Αγωγή του Λόγου”

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Σχεδίου Διατοπικής Συνεργασίας "Νήσων Περίπλους" (Υποδράση Β.3.1 «Επιμορφωτικά εργαστήρια»), διοργανώνει ένα θεατρικό επιμορφωτικό εργαστήριο με τίτλο: «Η Αγωγή του Λόγου». Πρόκειται για ένα διήμερο...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση συμμετοχής σε επίσκεψη ανταλλαγής καλών πρακτικών με θέμα: “Αλυσίδα αξίας: Άρωμα μαστίχας και εσπεριδοειδών”

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ που υλοποιεί το τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER Ν. Λασιθίου, καλεί ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες ή εργαζόμενους σε επιχειρήσεις μεταποίησης/τυποποίησης γεωργικών προιόντων και σε μονάδες εστίασης (σεφ) από το...

Διαβάστε Περισσότερα

Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων ιδιωτικών έργων του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Λασιθίου.

Η ΟΤΔ Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ δημοσιοποιεί τον προσωρινό Πίνακα Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος...

Διαβάστε Περισσότερα

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εταιρικής χρήσης 2022 (1/1/2022 – 31/12/2022)

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ δημοσιοποιεί τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εταιρικής χρήσης 2022 (1/1/2022 - 31/12/2022). Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις...

Διαβάστε Περισσότερα

2η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για ιδιωτικά έργα στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Ν. Λασιθίου

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ δημοσιοποιεί τη 2η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα στο Υπομέτρο 19.2: "Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ" (πράξεων ιδιωτικού...

Διαβάστε Περισσότερα

Διαβούλευση για το σχεδιασμό του νέου Τοπικού Προγράμματος LEADER 2023-2027

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ στο πλαίσιο της διαβούλευσης μέσω της διαδικασίας "από τα κάτω προς τα πάνω προσέγγισης" για το σχεδιασμό του νέου Τοπικού Προγράμματος LEADER 2023-2027 στη Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, σας καλεί να συμπληρώσετε και να υποβάλετε με...

Διαβάστε Περισσότερα

Ενημέρωση / Διαβούλευση για το νέο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER 2023-2027 Νομού Λασιθίου

H Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ, στο πλαίσιο του σχεδιασμού του νέου Τοπικού Προγράμματος LEADER 2023-2027 προσκαλεί την Τοπική Αυτοδιοίκηση, του φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου φορέα, τους συλλογικούς φορείς, τις επιχειρήσεις και τη Τοπική Κοινωνία σε...

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση πινάκων αξιολόγησης και κατάταξης αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Λασιθίου

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ, ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑλΘ 2014-2020 για την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Λασιθίου, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν από δυνητικούς δικαιούχους στο πλαίσιο της...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση ενημερωτικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για ιδιωτικές επενδύσεις για τις αλιευτικές περιοχές στο Ν. Λασιθίου

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων για ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών στο Νομό Λασιθίου, στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, διοργανώνει...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών στο Νομό Λασιθίου.

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε.ΟΤΑ, ως Ενδιάμεσος Φορέας του Ε.Π. «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020», δημοσιοποιεί πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών στο Νομό Λασιθίου. Αναλυτική πρόσκληση υποβολής...

Διαβάστε Περισσότερα

Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Ν. Λασιθίου – Οδηγός υλοποίησης έργων

Η ΟΤΔ Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ με σκοπό την ενημέρωση των δικαιούχων σχετικά με τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων δημόσιου χαρακτήρα (Υποδράσεις 19.2.4.2, 19.2.4.3, 19.2.4.4, 19.2.4.5 και 19.2.6.1) και ιδιωτικού χαρακτήρα (Υποδράσεις 19.2.2.2, 19.2.2.3,...

Διαβάστε Περισσότερα

Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων με τίτλο “Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών” στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020

Με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) παρατείνεται η καταληκτική προθεσμία υποβολής προτάσεων μέχρι τη Τρίτη 18 Μαΐου 2021 και ώρα 16:00. Νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων (Α.Π. 104/16-4-2021) Ο Ενημερωτικός Οδηγός Πρόσκλησης και τα συνημμένα αρχεία...

Διαβάστε Περισσότερα

2η πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο “Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών” στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Λασιθίου,η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ, ως Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2014-2020, καλεί του φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών...

Διαβάστε Περισσότερα

Ένταξη πράξης στο Ε.Π. “Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020”

Με την υπ' αριθ. πρωτ. 403/3-12-2020 Απόφαση Ένταξης Πράξης εντάχθηκε στο Ε.Π. "Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020" στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Λασιθίου η πράξη με τίτλο: "Βελτίωση της πρόσβασης και αισθητική αναβάθμιση της διαδρομής στην...

Διαβάστε Περισσότερα

Πίνακας τελικής αξιολόγησης και κατάταξης αιτήσεων στήριξης (δημόσια έργα) του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Λασιθίου – Υποδράση 19.2.4.5

Μετά από: α) την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης συμπεριλαμβανομένης και της εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών, β) την έγκριση της ανακατανομής πόρων με τη μεταφορά αδιάθετων ποσών δημόσιας δαπάνης μεταξύ των Υποδράσεων του τοπικού προγράμματος, γ) την έγκριση...

Διαβάστε Περισσότερα