Ανθρώπινο Δυναμικό

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΘΕΣΗ

Αντωνακάκης Χαράλαμπος

Οικονομολόγος
Γενικός Διευθυντής
                                                    Γεροντή Λυδία
Κοινωνιολόγος
Γραμματεία
                                      Μενεγάκη Αικατερίνη
Οικονομολόγος MSc
Τμήμα Έργων και Προγραμμάτων
Κουτάντος Μιχαήλ 
Γεωπόνος MSc
Τμήμα Έργων και Προγραμμάτων
Σπανός Γεώργιος 
Οικονομολόγος – Λογιστής Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
Μενεγάκης Ιωάννης
 
Πολιτικός Μηχανικός
Τμήμα Έργων και Προγραμμάτων
Μικρουλέα Ελίνα
 
Οικονομολόγος MSc Τμήμα Έργων και Προγραμμάτων