Ανθρώπινο Δυναμικό

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΘΕΣΗ

Αντωνακάκης Χαράλαμπος

Οικονομολόγος

Γενικός Διευθυντής

                                                  Γεροντή Λυδία
 

Κοινωνιολόγος

Γραμματεία
                                    Μενεγάκη Αικατερίνη
Οικονομολόγος MSc
Τμήμα Έργων και Προγραμμάτων
Κουτάντος Μιχαήλ 

Γεωπόνος MSc

Τμήμα Έργων και Προγραμμάτων
Σπανός Γεώργιος 
Οικονομολόγος – Λογιστής Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
Μαστορής Φίλιππος 
 

Πολιτικός Μηχανικός

Τμήμα Έργων και Προγραμμάτων
Μικρουλέα Ελίνα
 

Οικονομολόγος MSc

Τμήμα Έργων και Προγραμμάτων