Φορείς και Δίκτυα

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ συμμετέχει στους παρακάτω Φορείς:

Πληροφόρηση – Επιμόρφωση – Τοπική Ανάπτυξη (ΠΕΤΑ) Α.Ε

Κέντρο Διαμεσογειακής Συνεργασίας Α.Ε

Αγροτουριστική Α.Ε

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) Λασιθίου

Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας (ΟΑΣ) Α.Α.Ε. ΟΤΑ

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ εκπροσωπώντας το Νομό Λασιθίου συμμετέχει, μαζί με αντίστοιχους φορείς άλλων περιοχών της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα παρακάτω εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα συνεργασίας που έχουν στόχο την ανάληψη κοινών δράσεων, τη μεταφορά καλών πρακτικών σε τοπικό επίπεδο και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών σε τομείς και θέματα κοινού ενδιαφέροντος όπως είναι τη τοπική ανάπτυξη, η προβολή και προώθηση του αγροτουρισμού και των τοπικών προιόντων, η δικτύωση φορέων και επιχειρήσεων, η στήριξη της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας ειδικών και ευπαθών κοινωνικών ομάδων κ.λπ.

Ευρωπαϊκός Ομιλος Οικονομικού Ενδιαφέροντος «Ευρω-Συμβουλευτικός Ομιλος» – EURO CONSULTING GROUP (GEIE)

Ελληνική Ενωση Αναπτυξιακών Εταιριών (HEL.A.D.A)

Παγκρήτιο Δίκτυο Κοινωνικών Φορέων «ΖΕΥΞΙΣ»

Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών Νησιωτικής Ελλάδα «Νήσων Περίπλους»

Δίκτυο Φορέων Αγροτικής Ανάπτυξης (Ελληνικό Δίκτυο LEADER).

Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη προώθηση των τοπικών προιόντων και του αγροτουρισμού