Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων ιδιωτικών έργων του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Λασιθίου.

Δεκ 21, 2023 | Ανακοινώσεις

Η ΟΤΔ Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ δημοσιοποιεί τον προσωρινό Πίνακα Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Λασιθίου.

Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων.