2η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για ιδιωτικά έργα στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Ν. Λασιθίου

Μάι 18, 2023 | Ανακοινώσεις

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ δημοσιοποιεί τη 2η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα στο Υπομέτρο 19.2: “Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ” (πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα) του Μέτρου 19: “Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων” (ΤΑΠΤοΚ) του ΠΑΑ 2014-2020 στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Λασιθίου.

Αναλυτική Πρόσκληση

Παραρτήματα Πρόσκλησης