Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων με τίτλο “Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών” στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020

Απρ 17, 2021 | Ανακοινώσεις

Με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) παρατείνεται η καταληκτική προθεσμία υποβολής προτάσεων μέχρι τη Τρίτη 18 Μαΐου 2021 και ώρα 16:00.

Νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων (Α.Π. 104/16-4-2021)

Ο Ενημερωτικός Οδηγός Πρόσκλησης και τα συνημμένα αρχεία της βρίσκονται εδώ