ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 2ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ” ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ 2014-2020

Απρ 17, 2021 | Ανακοινώσεις

Με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) παρατείνεται η καταληκτική προθεσμία υποβολής προτάσεων μέχρι τη Τρίτη 18 Μαΐου 2021 και ώρα 16:00.

Νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων (Α.Π. 104/16-4-2021)

Ο Ενημερωτικός Οδηγός Πρόσκλησης και τα συνημμένα αρχεία της βρίσκονται εδώ