Ανακοινώσεις

Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων ιδιωτικών έργων του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Λασιθίου.

Η ΟΤΔ Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ δημοσιοποιεί τον προσωρινό Πίνακα Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης...

Διαβάστε Περισσότερα

Ενημερωτικά Δελτία