ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Τα Μέτρα, τα Υπομέτρα και οι Δράσεις, με τα αντίστοιχα χρηματοδοτικά στοιχεία (συνολικό κόστος και δημόσια δαπάνη), που περιλαμβάνει το τοπικό πρόγραμμα LEADER Νομού Λασιθίου περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΩΝ, ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER

Δείτε επίσης

ΑΞΟΝΑΣ 4: “ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER” ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΤΟΧΟΙ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ