Πολιτική Ποιότητας

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ από το 2008 έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2000 και από το 2010 σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2008, στον τομέα:

«Σχεδιασμός, Προγραμματισμός, Υλοποίηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων Τοπικής Ανάπτυξης»

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
EN ISO 9001:2008
Αρ: 20 100 8200 3038