Μέτοχοι

Α/Α
ΜΕΤΟΧΟΙ
ΠΟΣΟΣΤΟ

1

Περιφέρεια Κρήτης   

47,96%
2
Δήμος Αγίου Νικολάου
15,39%
3
Δήμος Ιεράπετρας
14,23%
4
Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου
2,81%
5
Δήμος Σητείας
7,20%
6
Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Κρήτης
2,14%
7
Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας Α.Α.Ε. ΟΤΑ
8,91%
8
Επιμελητήριο Λασιθίου
0,80%
9
Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Σητείας Α.Ε.Σ. Α.Ε
 0,25%
10
Ένωση Αγροτών Συνεταιρισμού Ιεράπετρας
0,10%
11
Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Μεραμβέλλου Α.Ε
0,14%
12
Αγροτικός Συνεταιρισμός Οροπεδίου Λασιθίου
0,07%