Ενημερωτικά Δελτία

Χαιρετισμός του Προέδρου της Αναπτυξιακής Λασιθίου

Σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη εποχή, το σταθερό σημείο αναφοράς πρέπει να είναι πάντα η ενημέρωση. Προς αυτή την κατεύθυνση η Αναπτυξιακή Λασιθίου προκρίνει την πληροφόρηση του κοινού, με πρώτιστο μέλημα  την καθημερινή, έγκυρη και διαφανή εικόνα για τους στόχους,...

Διαβάστε Περισσότερα

Κατασκευή ξενώνα φιλοξενίας στον Φινοκαλιά του Δήμου Αγίου Νικολάου

Στις 26 Μαΐου 2021 υπεγράφη, μεταξύ της Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ και του τεχνικού συμβούλου - αναδόχου Οδυσσέα Σγουρού, Αρχιτέκτονα Μηχανικού, η σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης για τη μελέτη κατασκευής ξενώνα φιλοξενίας στο...

Διαβάστε Περισσότερα

Ένταξη έργων στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Νομού Λασιθίου

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ, ως Ομάδα Τοπικής Δράσης, είναι αρμόδια για την εφαρμογή και διαχείριση του τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Νομού Λασιθίου το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Μέτρου 19: «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» (ΤΑΠΤοΚ)»...

Διαβάστε Περισσότερα

Ένα νέο βήμα στην ενημέρωση από την Αναπτυξιακή Λασιθίου

Τα Ενημερωτικά Δελτία της Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ, σε συνδυασμό με την ιστοσελίδα της (www.anlas.gr) και τη σελίδα στο facebook (https://www.facebook.com/anlas.gr), αποτελούν ένα ακόμη βήμα που έχει στόχο τη πλήρη και άμεση ενημέρωση των τοπικών φορέων, των...

Διαβάστε Περισσότερα