Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Ν. Λασιθίου – Οδηγός υλοποίησης έργων

Ιούν 22, 2021 | Ανακοινώσεις

Η ΟΤΔ Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ με σκοπό την ενημέρωση των δικαιούχων σχετικά με τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων δημόσιου χαρακτήρα (Υποδράσεις 19.2.4.2, 19.2.4.3, 19.2.4.4, 19.2.4.5 και 19.2.6.1) και ιδιωτικού χαρακτήρα (Υποδράσεις 19.2.2.2, 19.2.2.3, 19.2.4.4, 19.2.2.5, 19.2.3.1 και 19.2.3.3) που έχουν ενταχθεί στο Υπομέτρο 19.2 του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Λασιθίου , δημοσιοποιεί τα ακόλουθα: