ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος LEADER+ περιελάμβανε τις παρακάτω περιοχές του Νομού Λασιθίου:

  • Δήμος Αγίου Νικολάου (όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα πλην του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίου Νικολάου στο οποίο υλοποιήθηκαν μόνο δράσεις προβολής – προώθησης, συνεργασίες και δικτυώσεις).
  • Δήμος Νεάπολης (όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα).
  • Δήμος Σητείας (μόνο το Δημοτικό Διαμέρισμα Σητείας).
  • Δήμος Ιεράπετρας (Δημοτικά Διαμερίσματα: Ιεράπετρας, Αγίου Ιωάννη, Καβουσίου, Παχείας Άμμου και Κάτω Χωριού).
  • Κοινότητα Βραχασίου (όλα τα Κοινοτικά Διαμερίσματα).

Στις υπόλοιπες περιοχές του Νομού Λασιθίου υλοποιήθηκαν τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ), στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Κρήτης 2000-2006.

Δείτε επίσης

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΞΟΝΕΣ – ΜΕΤΡΑ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ