ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

H Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ, στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το σχεδιασμό του νέου Τοπικού Προγράμματος LEADER 2023-2027 για το Νομό Λασιθίου, σας καλεί να συμπληρώσετε το παρόν Δελτίο Διαβούλευσης στο οποίο μπορείτε να συμπεριλάβετε στοιχεία που αφορούν:

  • (φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις): Επενδυτικό σχέδιο που αφορά την ίδρυση νέας ή τον εκσυγχρονισμό/επέκταση υφιστάμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας σας, στους τομείς της μεταποίησης γεωργικών προιόντων, της βιοτεχνίας/χειροτεχνίας, του τουρισμού, της εξοικονόμησης ενέργειας και νερού, της βιο-οικονομίας και κυκλικής οικονομίας κ.λπ.
  • (Δήμοι, φορείς δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, σύλλογοι, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί κ.λπ): Έργο ή δράση  που αφορά το φυσικό περιβάλλον, τον πολιτισμό, τη ποιότητα ζωής, τις κοινωνικές υποδομές/υπηρεσίες κ.λπ.
  • Προτάσεις / απόψεις για τις ανάγκες, τα προβλήματα, τις δυνατότητες/ευκαιρίες και τα στοιχεία που θα πρέπει να αναδειχτούν / αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη του Νομού Λασιθίου, με βάση την επιστημονική / επαγγελματική / επιχειρηματική γνώση και εμπειρία σας ή/και τη συμμετοχή σας σε συλλογικούς φορείς της περιοχής (τοπική αυτοδιοίκηση, σύλλογοι, κοινωνικοί φορείς κ.λπ).

Τα στοιχεία που θα μας υποβάλετε θα ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση της τοπικής στρατηγικής, των στόχων και των προτεραιοτήτων του τοπικού προγράμματος.

Δελτίο Διαβούλευσης - Φόρμα Επικοινωνίας

13 + 3 =