ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το συνολικό κόστος του τοπικού προγράμματος ήταν 7.992.844,56 €, η δημόσια δαπάνη 5.543.273,60 € (69,35%) και η ιδιωτική συμμετοχή 2.449.570,96 € (30,65%).
Υλοποιήθηκαν 66 έργα από τα οποία 46 ιδιωτικά (66% του συνολικού κόστους), 12 δημόσια (14% του συνολικού κόστους) και 8 έργα (20% του συνολικού κόστους) υλοποιήθηκαν από την ΟΤΔ Αναπτυξιακή Λασιθίου.
Τα 11 έργα που αντιστοιχούν στο 18,8% του συνολικού κόστους του τοπικού προγράμματος υλοποιήθηκαν από γυναικείες επιχειρήσεις.
Τα 21 έργα που αντιστοιχούν στο 30,8% του συνολικού κόστους του τοπικού προγράμματος υλοποιήθηκαν από νέους και νέες ηλικίας μέχρι 40 ετών.
Δημιουργήθηκαν 60 νέες θέσεις εργασίας (33 θέσεις πλήρους απασχόλησης και 27 θέσεις μερικής και εποχικής απασχόλησης, ισοδύναμες με 14 θέσεις πλήρους απασχόλησης).

Δείτε επίσης

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΞΟΝΕΣ – ΜΕΤΡΑ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ