Σκοποί

 

  • Η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεων τους και της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης.
  • Η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης των ΟΤΑ ή της ευρύτερης περιοχής.
  • Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος.
  • Η συμμετοχή σε αντίστοιχα προγράμματα και η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σα διαδημοτικό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.