Κατασκευή ξενώνα φιλοξενίας στον Φινοκαλιά του Δήμου Αγίου Νικολάου

Ιούν 1, 2021 | Ενημερωτικά Δελτία

Στις 26 Μαΐου 2021 υπεγράφη, μεταξύ της Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ και του τεχνικού συμβούλου – αναδόχου Οδυσσέα Σγουρού, Αρχιτέκτονα Μηχανικού, η σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης για τη μελέτη κατασκευής ξενώνα φιλοξενίας στο οικόπεδο του Δήμου Αγίου Νικολάου όπου βρίσκεται το παλαιό Δημοτικό Σχολείο του Φινοκαλιά, υποστηρικτικό στον περιβαλλοντικό σταθμό του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Φινοκαλιά Λασιθίου.

Σκοπός του ξενώνα είναι η παροχή υπηρεσιών διαμονής και διοργάνωσης εκδηλώσεων (σεμινάρια, συναντήσεις εργασίας, ερευνητικές εργασίες, ενημερωτικές ημερίδες κ.λπ) κυρίως για φοιτητές και επιστήμονες που επισκέπτονται τον περιβαλλοντικό σταθμό που είναι εγκατεστημένος σε κοντινή απόσταση και λειτουργεί υπό την επιστημονική επίβλεψη του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Στη συνέχεια, η κατασκευή του ξενώνα φιλοξενίας αναμένεται να χρηματοδοτηθεί από τη Περιφέρεια Κρήτης.

Παράλληλα, στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER Ν. Λασιθίου που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ έχει ενταχθεί η αποκατάσταση και ο εξοπλισμός του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Φινοκαλιά για τη δημιουργία Κέντρου ενημέρωσης για το κλίμα και το περιβάλλον με προϋπολογισμό 311.000,00 € και φορέα υλοποίησης τον Δήμο Αγίου Νικολάου.

Οι δύο αυτές υποδομές θα λειτουργούν συμπληρωματικά μεταξύ τους και θα παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης και ανάδειξης του Περιβαλλοντικού Σταθμού.

Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Φινοκαλιά
Περιβαλλοντικός Σταθμός Φινοκαλιά