Χαιρετισμός του Προέδρου της Αναπτυξιακής Λασιθίου

Ιούν 1, 2021 | Ενημερωτικά Δελτία

Σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη εποχή, το σταθερό σημείο αναφοράς πρέπει να είναι πάντα η ενημέρωση.

Προς αυτή την κατεύθυνση η Αναπτυξιακή Λασιθίου προκρίνει την πληροφόρηση του κοινού, με πρώτιστο μέλημα  την καθημερινή, έγκυρη και διαφανή εικόνα για τους στόχους, τις επιδιώξεις και τη συνολική δραστηριότητα της Αναπτυξιακής Λασιθίου με φόντο την πρόοδο και την εξέλιξη των ΟΤΑ.

Εγκαινιάζουμε το newsletter , εγκαινιάζουμε μια νέα σελίδα στην ιστορία της Αναπτυξιακής.

Γιάννης Στεφανάκης

Πρόεδρος Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ

Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου