ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Νοέ 19, 2018 | Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΛΑΣΙΘΙΟΥ

 

Στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων (παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα) στο Υπομέτρο 19.2 του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Λασιθίου που έληξε στις 9-11-2018 (ηλεκτρονική υποβολή) υποβλήθηκαν 36 προτάσεις με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό και δημόσια δαπάνη 3.834.578,43 € (ποσοστό επιχορήγησης 100%).

Η διαθέσιμη δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης είναι 1.671.000 € και επομένως υπερκαλύφθηκε σε ποσοστό 229,48%.

Ανά Υποδράση από τις 36 προτάσεις:

  • 6 αφορούν την υποδράση 19.2.4.2 με αιτούμενο προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 845.027,94 € (διαθέσιμα 400.000 € – κάλυψη 211,26%).
  • 2 αφορούν την υποδράση 19.2.4.3 με αιτούμενο προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 265.260,75 € (διαθέσιμα 536.000 € – κάλυψη 49,49%).
  • 4 αφορούν την υποδράση 19.2.4.4 με αιτούμενο προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 145.971,00 € (διαθέσιμα 135.000 € – κάλυψη 107,99%).
  • 20 αφορούν την υποδράση 19.2.4.5 με αιτούμενο προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 2.323.747,86 € (διαθέσιμα 500.000 € – κάλυψη 422,50%).
  • 4 αφορούν την υποδράση 19.2.6.1 με αιτούμενο προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 254.750,88 € (διαθέσιμα 50.000 € – κάλυψη 509,50%).

Γεωγραφικά από τις 36 προτάσεις:

  • 7 προτάσεις αφορούν περιοχές του Δήμου Αγίου Νικολάου.
  • 6 προτάσεις αφορούν περιοχές του Δήμου Ιεράπετρας.
  • 3 προτάσεις αφορούν περιοχές του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου.
  • 17 προτάσεις αφορούν περιοχές του Δήμου Σητείας.
  • 3 προτάσεις αφορούν όλη τη περιοχή παρέμβασης.

 

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής και των φυσικών φακέλων (19-11-2018) θα ξεκινήσει η διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των προτάσεων σύμφωνα μετά κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής.