ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ – 2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 4: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΑΝΑ ΥΠΟΔΡΑΣΗ

Σεπ 11, 2019 | Ανακοινώσεις

Η ΟΤΔ Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ ανακοινώνει τη 2η τροποποίηση του Παραρτήματος 4: “Επιλέξιμοι ΚΑΔ ανά Υποδράση” στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων (παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα) στο Υπομέτρο 19 του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Λασιθίου.
 
Οι τροποποιήσεις αναφέρονται στο παρακάτω έγγραφο υπ’ αριθ. πρωτ. 172/10-9-2019.
 
Επίσης επισυνάπτεται το Παράρτημα 4: “Επιλέξιμοι ΚΑΔ ανά Υποδράση” (2η τροποποίηση) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.