ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΛΑΣΙΘΙΟΥ – 1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ιούλ 29, 2019 | Ανακοινώσεις

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ δημοσιοποιεί τη 1η τροποποίηση της 1ης πρόσκληση υποβολής προτάσεων, για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.2 (Δράσεις 19.2.2 και 19.2.3) του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Λασιθίου.
 
Η τροποποίηση αφορά το Παράρτημα 4: Επιλέξιμοι ΚΑΔ ανά Υποδράση και συγκεκριμένα τη μεταφορά από τις Υποδράσεις 19.2.2.5 και 19.2.3.5 στις Υποδράσεις 19.2.2.3 και 19.2.3.3 των ΚΑΔ: 85.51.10.02 (Υπηρεσίες εκμάθησης θαλάσσιων σπορ), 85.51.10.03 (Υπηρεσίες εκμάθησης καταδύσεων), 85.51.10.08 (Υπηρεσίες σχολής ιππασίας) και 93.29.11.04 (Υπηρεσίες εκμετάλλευσης παιγχνιδιών θάλασσας).
 
Κατά τα άλλα η 1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων, για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα, παραμένει ως έχει.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΑΝΑ ΥΠΟΔΡΑΣΗ (1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ)