ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΛΑΣΙΘΙΟΥ – 1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 – ΔΡΑΣΕΙΣ 19.2.2 ΚΑΙ 19.2.3)

Μάι 20, 2019 | Ανακοινώσεις

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ δημοσιοποιεί τη 1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων, για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.2 (Δράσεις 19.2.2 και 19.2.3) του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Λασιθίου.
 
– Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στήριξης:
28 Μαίου 2019 και ώρα 13:00
– Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στήριξης:
6 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 15:00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παράρτημα 19 – Θεσμικό πλαίσιο