Πίνακας τελικής αξιολόγησης και κατάταξης αιτήσεων στήριξης (δημόσια έργα) του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Λασιθίου – Υποδράση 19.2.4.5

Μάι 11, 2020 | Ανακοινώσεις

Μετά από:

α) την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης συμπεριλαμβανομένης και της εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών,

β) την έγκριση της ανακατανομής πόρων με τη μεταφορά αδιάθετων ποσών δημόσιας δαπάνης μεταξύ των Υποδράσεων του τοπικού προγράμματος,

γ) την έγκριση υπερδέσμευσης πόρων για το τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER Ν. Λασιθίου,

η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD/LEADER Ν. Λασιθίου ενέκρινε τον τελικό πίνακα αξιολόγησης και κατάταξης με τις τελικά επιλεγμένες αιτήσεις στήριξης που υποβλήθηκαν στην Υποδράση 19.2.4.5 του τοπικού προγράμματος.

– Πίνακας αξιολόγησης και κατάταξης