Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 2020

Σεπ 22, 2021 | Ανακοινώσεις

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ δημοσιοποιεί τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 24ης εταιρικής χρήσης 2020 (1/1/2020 – 31/12/2020).