Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εταιρικής χρήσης 2022 (1/1/2022 – 31/12/2022)

Σεπ 25, 2023 | Ανακοινώσεις

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ δημοσιοποιεί τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εταιρικής χρήσης 2022 (1/1/2022 – 31/12/2022).

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 2022