Ένταξη πράξης στο Ε.Π. “Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020”

Δεκ 8, 2020 | Ανακοινώσεις

Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 403/3-12-2020 Απόφαση Ένταξης Πράξης εντάχθηκε στο Ε.Π. “Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020” στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Λασιθίου η πράξη με τίτλο: “Βελτίωση της πρόσβασης και αισθητική αναβάθμιση της διαδρομής στην αλιευτική περιοχή από Αγκαθιά προς Χιόνα στη Τοπική Κοινότητα Παλαικάστρου” με δικαιούχο τον Δήμο Σητείας και προυπολογισμό δημόσιας δαπάνης 280.906,33 €.
– Απόφαση Ένταξης Πράξης.