ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 2ΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ιούν 7, 2013 | Ανακοινώσεις

Στο πλαίσιο της 2ης προκήρυξης του τοπικού προγράμματος LEADER Λασιθίου που έληξε στις 31 Μαΐου υποβλήθηκαν στην Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ 32 νέες προτάσεις για την ένταξη ιδιωτικών και δημόσιων έργων με αιτούμενο συνολικό προϋπολογισμό 6.577.740,87 εκατ. €, αιτούμενη δημόσια δαπάνη 4.550.313,30 εκατ. € και ιδιωτική συμμετοχή 2.027.427,57 εκατ. €. 

Οι 19 προτάσεις αφορούν ιδιωτικά έργα με επιχορήγηση 50% και οι 13 προτάσεις αφορούν δημόσια έργα με επιχορήγηση 100%

Η διαθέσιμη δημόσια δαπάνη του τοπικού προγράμματος είναι 3.730.305,50 εκατ. € που υπερκαλύφτηκε κατά 122%

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ έχει ξεκινήσει την αξιολόγηση των υποψηφίων προτάσεων η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το αργότερο μέσα σε 3 μήνες.

 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ