ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 1ΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Φεβ 11, 2011 | Ανακοινώσεις

Στο πλαίσιο της 1ης προκήρυξης του τοπικού προγράμματος LEADER Νομού Λασιθίου της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ υποβλήθηκαν 17 προτάσεις από υποψήφιους δικαιούχους με αιτούμενο συνολικό προυπολογισμό κόστους 4.235.134,44 €, αιτούμενη δημόσια δαπάνη 2.303.847,56 € και ιδιωτική συμμετοχή 1.931.286,89 .

Κατανομή των προτάσεων ανά Δράση:

– Δράση L123α:    3 προτάσεις
– Δράση L312-1:  1 πρόταση
– Δράση L313-4:  1 πρόταση
– Δράση L313-5:  5 προτάσεις
– Δράση L313-6:  4 προτάσεις
– Δράση L321-3:  1 πρόταση
– Δράση L323-4:  2 προτάσεις

Οι προτάσεις βρίσκονται στη διαδικασία αξιολόγησης σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τα κριτήρια επιλογής.