ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Αυγ 1, 2019 | Ανακοινώσεις

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ ενδιαφέρεται να αναθέσει σε Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές (τακτικό και αναπληρωματικό) τον έλεγχο και τη σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας για την εταιρική χρήση 2019 (1/1/2019 – 31/12/2019).
 

– ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΦΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ