ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Οκτ 31, 2013 | Ανακοινώσεις

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Συνεργασία» είναι ο φορέας υλοποίησης της Δράσης: «Διακρατική Συνεργασία» με τίτλο “«Public Corporate Social Responsibility».
Για την υποστήριξη της υλοποίησης της θα συνεργαστεί με εξωτερικό έμπειρογνώμονα – συνεργάτη.

– ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ