ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ιούλ 5, 2013 | Ανακοινώσεις

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Ε.Ε. ΟΤΑ δημοσιεύει τη Πρόσκληση της επαναληπτικής ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

– Πρόσκληση επαναληπτικής ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης