ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ιούν 3, 2019 | Ανακοινώσεις

Η ΟΤΔ Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ, στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης της 1ης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων (παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα) του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Λασιθίου, προσκαλεί τους μελετητές και τα γραφεία μελετών σε ενημερωτική συνάντηση που θα γίνει στο Επιμελητήριο Λασιθίου στον Αγιο Νικόλαο τη Πέμπτη 6 Ιουνίου και ώρα 18:30.

Σκοπός της συνάντησης είναι η ενημέρωση για τις υποδράσεις που έχουν προκηρυχθεί, τους δικαιούχους, τα ποσοστά ενίσχυσης, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων στήριξης κ.λπ.

Η αναλυτική πρόσκληση με τα παραρτήματα της έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της Αναπτυξιακής Λασιθίου: www.anlas.gr  και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ): www.agrotikianaptixi.gr

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τη πρόσκληση και την υποβολή προτάσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ (Αργυροπούλου 3 – 72100 Αγιος Νικόλαος) και στο τηλέφωνο 28410 91110 (αρμόδια στελέχη: Κατερίνα Μενεγάκη, Μιχάλης Κουτάντος και Γιάννης Μενεγάκης).