ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σεπ 14, 2013 | Ανακοινώσεις

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Ε.Ε. ΟΤΑ δημοσιεύει τη πρόσκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

– ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ