ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ιούλ 15, 2019 | Ανακοινώσεις

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί τη Τρίτη 6 Αυγούστου 2019 και ώρα 13:00 στον Αγιο Νικόλαο στα γραφεία της εταιρίας (Αργυροπούλου 3) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1)   Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

2)   Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να καταθέσουν τα έγγραφα εξουσιοδότησης των αντιπροσώπων τους στα γραφεία της εταιρίας τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

– ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ