ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Νοέ 15, 2018 | Ανακοινώσεις

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί τη Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12:00 στον Αγιο Νικόλαο στα γραφεία της εταιρίας (Αργυροπούλου 3) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1)   Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την εταιρική χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.

2)   Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

3)   Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να καταθέσουν τα έγγραφα εξουσιοδότησης των αντιπροσώπων τους στα γραφεία της εταιρίας τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

– ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ