ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Οκτ 2, 2014 | Ανακοινώσεις

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ στο πλαίσιο της διατοπικής συνεργασίας του τοπικού προγράμματος LEADER Λασιθίου συμμετέχει στο Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιριών Νησιωτικής Ελλάδας «Νήσων Περίπλους» το οποίο υλοποιεί το σχέδιο διατοπικής συνεργασίας: «Νήσων Περίπλους: Ο Πολιτισμός ως εργαλείο ανάπτυξης της Νησιωτικής Ελλάδας»
Στο Δίκτυο συμμετέχουν ως εταίροι 11 Αναπτυξιακές Εταιρίες από όλες τις νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας. 
Στο πλαίσιο του σχεδίου διατοπικής συνεργασίας θα πραγματοποιηθεί στις 6-7 Νοεμβρίου 2014 στη Ρόδο διήμερη συνάντηση δικτύωσης με θέμα: «Ο ρόλος της φωτογραφίας στην ανάδειξη του πολιτισμού των νησιωτικών περιοχών»
Η Αναπτυξιακή Λασιθίου καλεί ενδιαφερόμενους εκπροσώπους φωτογραφικών ομάδων (ομίλων, συλλόγων, κλπ) που δραστηριοποιούνται στη Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στη παραπάνω συνάντηση δικτύωσης. Θα συμμετάσχουν συνολικά μέχρι 3 άτομα και τα έξοδα μετακίνησης και φιλοξενίας θα καλυφθούν από το πρόγραμμα. 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει υποβάλουν αίτηση συμμετοχής συνοδευόμενη από μία σύντομη περιγραφή της φωτογραφικής ομάδας (έδρα, μέλη, δραστηριότητες, ιστορικό, κλπ), μέχρι τη Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014 στα γραφεία της Αναπτυξιακής Λασιθίου στον Αγιο Νικόλαο (Αργυροπούλου 3, τηλέφωνο: 28410 91110, fax: 28410 91120, emailinfo@anlas.gr, πληροφορίες: Χαρ.  Αντωνακάκης). 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ