ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αυγ 4, 2014 | Ανακοινώσεις

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER Λασιθίου, συμμετέχει ως Εταίρος στο Σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας με τίτλο “ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ” που έχει ενταχθεί στον Αξονα 4: “Προσέγγιση LEADER” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013, με συντονιστή – εταίρο την Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε. ΟΤΑ.

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε. ΟΤΑ, ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου για την  υλοποίηση του έργου “Μελέτη για την ανάπτυξη των διδακτικών κτηνοτροφικών αγροκτημάτων στην Κρήτη και σχεδιασμός τουριστικών διαδρομών” στο πλαίσιο Διακρατικής Συνεργασίας Άξονα 4 Προσέγγιση LEADER – «Δίκτυο Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο Πολιτισμός των Γεύσεων».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ