ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2013

Ιαν 30, 2013 | Ανακοινώσεις

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση του έργου: «Καθαρισμός γραφείων της Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ» για το 2013.
Η προθεσμία υποβολής προσφορών είναι μέχρι τη Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 15.00 μ.μ.
Ακολουθεί η προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ