ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Νοέ 3, 2013 | Ανακοινώσεις

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ που εδρεύει στον Αγιο Νικόλαο Λασιθίου (οδός Αργυροπούλου 3) ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνεργαστεί με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου διάρκειας ενός έτους με ένα άτομο ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού ΠΕ.

– ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

– ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ