ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Ιούλ 19, 2018 | Ανακοινώσεις

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ, που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο (οδός Αργυροπούλου 3) προτίθεται να αναθέσει τη παροχή υπηρεσιών τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης της, ως Συντονιστή Εταίρου, για τη παρακολούθηση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) στη Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου στο πλαίσιο του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ