ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Απρ 22, 2013 | Ανακοινώσεις

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ): Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ ανακοινώνει ότι, με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER, η προθεσμία υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER Λασιθίου παρατείνεται μέχρι τη Παρασκευή 31 Μαΐου 2013 και ώρα 16.00.