ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΛΑΣΙΘΙΟΥ (3Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

Ιαν 23, 2015 | Ανακοινώσεις

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ): Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ ανακοινώνει ότι, με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER, η προθεσμία υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER Λασιθίου παρατείνεται μέχρι τη Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 16.00.