ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ιούν 7, 2013 | Ανακοινώσεις

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ δημοσιεύσει τα παρακάτω στοιχεία:
1) Ισολογισμός της 31-12-2012 (16η εταιρική χρήση από 1/1/2012 – 31/12/2012).
2) Πρόσκληση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

– ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012

– ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ