ΕΝΤΑΞΗ 11 ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Σεπ 10, 2014 | Ανακοινώσεις

Με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ εντάχθηκαν στο τοπικό πρόγραμμα LEADER Λασιθίου 11 νέα έργα τα οποία είχαν εγκριθεί ως επιλαχόντα στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων.

Τα 11 νέα έργα περιγράφονται στη σχετική ανακοίνωση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ