ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σεπ 30, 2020 | Ανακοινώσεις

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ που πραγματοποιήθηκε στις 4-9-2020 αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
– Απόφαση μείωσης μετοχικού κεφαλαίου.