ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-2015 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Απρ 20, 2016 | Ανακοινώσεις

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ δημοσιεύει τα παρακάτω στοιχεία:
1) Ισολογισμός της 31-12-2015 (19η εταιρική χρήση από 1-1-2015 – 31-12-2015)
2) Πρόσκληση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

– ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-2015

– ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ