ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-2014 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ιούν 2, 2015 | Ανακοινώσεις

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ δημοσιεύει τα παρακάτω στοιχεία:
1) Ισολογισμός της 31-12-2014 (18η εταιρική χρήση από 1/1/2014 – 31/12/2014).
2) Πρόσκληση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ