ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-2013 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ιούν 10, 2014 | Ανακοινώσεις

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ δημοσιεύει τα παρακάτω στοιχεία:
1) Ισολογισμός της 31-12-2013 (17 εταιρική χρήση από 1/1/2013 – 31/12/2013).
2) Πρόσκληση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-2103

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ