ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31-12-2016 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ιούν 26, 2017 | Ανακοινώσεις

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ δημοσιεύει τα παρακάτω στοιχεία:
1) Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 20ης εταιρικής χρήσης 2016 (1/1/2016 – 31/12/2016).
2) Πρόσκληση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

– Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31-12-2016.

– Πρόσκληση ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης.