ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΠΤοΚ/ΕΚΤ

Νοέ 25, 2017 | Ανακοινώσεις

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ προετοιμάζει την υποβολή τοπικού προγράμματος ΤΑΠΤοΚ (ΕΚΤ) για τη Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 5 (ΕΚΤ): «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Κρήτης 2014-2020.

Για τη πληρέστερη και βέλτιστη προετοιμασία του τοπικού προγράμματος είναι απαιτούμενη η ενεργοποίηση και συμμετοχή των βασικών φορέων, των κοινωνικών εταίρων και του τοπικού πληθυσμού, στο πλαίσιο ενεργειών ενημέρωσης και διαβούλευσης σύμφωνα με τη «από τα κάτω προς τα πάνω» προσέγγιση, με στόχο η στρατηγική και το σχέδιο δράσης του τοπικού προγράμματος να απαντά στις ανάγκες και δυνατότητες της περιοχής εφαρμογής και να είναι ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο.

Για το σκοπό αυτό επισυνάπτομε:

– Πρόσκληση ενημέρωσης και διαβούλευσης

– Δελτίο Ενημέρωσης και Διαβούλευσης

– Εντυπο Διαβούλευσης